Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

31 december 2005

Julpredikningar: Första predikan om de fem källorna (8)

Dessa fyra källor visar oss Kristus i hans liv medan vi lever på jorden. Men den femte, livets källa (Ps 36:10), lovar han oss i livet efter detta. Profeten törstade efter den när han skrev: Min själ törstar efter Gud, den levande källan (Ps 42:3). Kanske beror det på dessa fyra källor att Kristus hade fyra sårmärken, medan han ännu hängde levande på korset och att det var med tanke på den femte källan som hans sida öppnades (Joh 19:34) när han givit upp sin ande (Joh 19.30). Ja, han levde fortfarande när hans händer och fötter genomborrades (Ps 22:17) för att dessa fyra källor skulle rinna upp för oss som lever här nere. Men det femte såret tillfogades han efter sin död för att denna femte källa skulle öppnas i honom för oss efter vår död.
När vi betraktar Julens mysterium kommer vi oväntat in på Herrens lidandes mysterium (sakrament). Men det är inte så konstigt att vi i Kristi lidande söker det som han har burit med sig till oss genom sin födelse. När säcken hade rivits upp hällde han ut pengarna som låg däri (1 Mos 42:27 ;Ps 30:12), vilket var priset för vår frälsning (Ps 49:9).