Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 januari 2006

Julpredikningar: Andra predikan om den gudomliga maktens tre ”kombinationer” (1)

Stora är Herrens verk (Ps 111:2), säger profeten. Ja, bröder, stora är alla hans verk, ty själv är han stor. Men de som berör oss mest framstår som de största. Därför sjunger samme profet i en annan psalm: Herren har gjort stora ting med oss (Ps 126:3). Tre verk vittnar särskilt om hur storslaget han har handlat med oss, nämligen vår första skapelse, vår nuvarande återlösning och vårt tillkommande förhärligande. I vart och ett är dina verk stora, Herre (Ps 92:6)! Det tillkommer dig att göra dina verk kunniga för ditt folk (Ps 111:6) och oss att åtminstone inte stå stumma inför dem.
Bröder, vi bör begrunda en trefaldig kombination i dessa tre uppenbarelser av den himmelska och gudomliga makten (2 Pet 1:3). I det första verket – vår skapelse – formade Gud människan av stoff från jorden och blåste in livsande i hennes näsa (1 Mos 2:7). Vilken oförliknelig hantverkare och mästare att genom sin vilja sammanföra stoff och livsande till en helhet! Stoffet fanns redan tidigare, sedan Gud hade skapat himmel och jord (1 Mos 1:1), men anden var inte en del av den allmänna skapelsen, utan fick sitt eget sätt att vara. Anden skapades inte som en del av helheten, utan blåstes till liv i en alldeles egen upphöjdhet.

Människa, var medveten om din värdighet och ditt livs härlighet. Du har en kropp som förenar dig med världen, ty den som skall råda över hela den materiella skapelsen bör till en del vara lik den. Men du har även någonting mer upphöjt som gör att du inte kan jämföras med någonting annat i skapelsen. I dig är kropp, som blivit formad, och själ, som har blivit inandad, så nära förenade att de utgör en enhet.