Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 januari 2006

Julpredikningar: Andra predikan om den gudomliga maktens tre ”kombinationer” (2)

Men vem är intresserad av denna förening? Vem gagnar den? I sin vishet vet denna världens barn (jfr 1 Kor 2:6) att, om man förenar ett lägre med ett högre dominerar de som har makt över de minsta och utnyttjar dem efter eget godtycke. Den starke kör över den svage. Den som har kunskap skrattar åt den som saknar bildning, den förslagne lurar den enkle, den mäktige föraktar den svage.
Inte så i ditt verk, Herre. Inget sådant i det som du har förenat. Nej, det är inte därför du har förenat ande och stoff, högt och lågt, något som är skapat med enastående värdighet och värdelöst stoff. Bröder, kan man vara omedveten om själens betydelse för kroppen? Skulle inte kroppen utan själ vara en känslolös stubbe? Själen är källan till skönhet och tillväxt. Blickens klarhet och röstens klang beror på själen. Kort sagt all känsla kommer från själen.

Kärlek är vad denna förening anbefaller mig. Kärlek är just vad jag läser på min skapelses särskilda sida. Skaparen nöjer sig inte med att från begynnelsen förkunna denna kärlek för mig. Nej, hans välvilliga hand för den in i mig.