Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 januari 2006

Mellanrum

Nu är julens predikningar bloggade. Återstår bl.a. sex julaftonspredikningar, tre predikningar till Herrens omskärelse och sex predikningar i samband med Trettondaghelgen. Men de kommer så småningom.
Närmast i tur står QUI HABITAT (Den som bor under den Högstes beskärm - Ps 91)
"Qui habitat" är en utläggning av psaltarpsalm 91 och består av 17 predik­ningar som Bernhard höll under fastan i olika omgångar. Det är den enda utläggning som han gjorde av en bibeltext med kommentar vers för vers. Predikningarna som Bernhard höll för sina munkar i klostret med början 1139 cirkulerade först som anteckningar, innan författaren hade haft tid att bearbeta dem, först 1-6, sedan 7-10 och i en tredje omgång 11-17.
Bernhard utgår från Vulgatans version av psalm 91 (Vulg 90) och hans bibelcitat är från Vulgatan, varför de oftast inte stämmer överens med senare bibelöversättningar. Föreliggande översättning är avsedd för andlig läsning i uppbyggligt syfte och gör inte anspråk på att ha en filologiskt vetens­kaplig karaktär.