Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 januari 2006

Fjärde julpredikan om den förnedring och ödmjukhet som utmärker Kristi födelse (3)

Låt oss leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är (Tit 2.12) för att man i oss alltid skall kunna finna Maria, Josef och den nyfödde i sin krubba (Luk 2:12).
Därför har Guds nåd blivit synlig och undervisar oss, och därför skall hans nåd bli synlig. Du kan läsa: Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt , rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt hopp skall infrias och vår store Gud träda fram i sin härlighet (Tit 2:11-13).
Nåden har uppenbarats i detta lilla barn till vår undervisning. Men han skall bli stor, enligt Gabriel (Luk 1:32) och dem som av det lilla barnet lär sig hjärtats ödmjukhet och mildhet kommer han, som är stor och ärorik och som kommer, vår Herre Jesus Kristus, att senare göra stora och förhärliga (Syr 45:2 f).