Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 januari 2006

Tredje julpredikan: om Kristi födelse och lidande samt Marias jungfrulighet och fruktsamhet (6)

Jag bönfaller er, mina bröder, betrakta mycket uppmärksamt det som Gud har gjort för er genom att kalla och rädda er. Må inte ett så levande och verksamt ord (Heb 4:12) bli verkningslöst i er, ett tryggt ord som förtjänar att bli emottaget utan förbehåll, ett ord som utgår mer från handling än munnen.
Bröder, tror ni att det är en lätt uppgift för mig att just nu förkunna detta ord, om jag vet att jag talar för döva öron till ingen nytta och att det dör i era hjärtan? (
Ord syftar på Guds ord som Bernhard med sina ord (sermo) uttalar och förmedlar – översättarens not.) Vem är jag och till vad tjänar mina ord? En människa med ringa betydelse blir bedrövad över att förgäves ha ansträngt sig för att göra sin röst hörd. Med hur mycket större rätt blir inte härlighetens Gud förtörnad, om hans viktiga verk blir omintetgjort genom vår vårdslösa hårdhet. Må Faderns enfödde Son, som är över allting, Gud, välsignad i evighet, som för sina arma tjänares frälsning antog en tjänares gestalt (Fil 2:7) avvärja denna olycka (Rom 9:5).