Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 januari 2006

Qui Habitat: Inledning (2)

Av dessa skäl och för att ni skall få lindring av Herrens Ord särskilt dessa dagar, då jag är säker på att ni anstränger er mer än vanligt, är det lämpligt att tillsammans studera ett avsnitt ur den heliga Skrift, vilket för övrigt har några av er har bett mig om.
Vi väljer därför den psalm som fienden använde när han frestade Herren (Matt 4:5f). Så kan vi oskadliggöra den ondes vapen med samma medel som han vågade tillägna sig. Bröder, jag vill att ni skall veta (Rom 1:13) att Fienden uppenbart finner sina efterföljare bland dem som oblygt tillägnar sig något avsnitt i de heliga skrifterna och håller Guds sanning fången i lögnen (Rom 1:18). Det finns många som inte avhänder sig den möjligheten.
Tag er till vara, bröder, ty ett sådant beteende kommer direkt från djävulen. Den som handlar så bevisar att han hör till hans skara, ty han gör allt för att förvandla de frälsningsbringande texterna till ett instrument för sin egen undergång.
Men jag vill inte uppehålla mig mer vid detta. Jag tror att det räcker med att kort ha berört det. Låt oss nu ta itu med den psalm som vi har valt och med Herrens hjälp åtminstone till en del kommentera och lägga ut den.