Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 mars 2006

Qui Habitat, åttonde predikan över vers 8 (1)

Du skall se med egna ögon, du skall se de ogudaktigas lön

Mina predikningar skulle kunna vara lite kortare, om jag bara hade möjlighet att predika lite oftare för er. Det tror jag att ni har kunnat konstatera vid åtskilliga tillfällen. Men just nu har det varit så pressande att vi har varit tvungna att iaktta en beklagansvärd tystnad flera dagar i följd, i stället för att trösta och förmana er (jfr 1 Kor 14:3). Jag tror inte att någon är förvånad över att vi i vår önskan att ta vara på tiden (Ef 5:16, Kol 4:5) talar länge, särskilt som vi sällan talar. Denna korta inledning får tjäna som ursäkt för gårdagens och dagens predikningar. Den ena var för lång, och den andra blir för kort. Jag tror emellertid att den långa predikan i går inte misshagade en del, liksom dagens korta inte kommer att misshaga andra. Med andra ord: båda väcker missbelåtenhet.

Såsom en sköld skall hans sanning omgiva dig. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte angreppet som planeras i mörkret eller anfallet och demonen vid middagstid. Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig
(Ps 91:5-7).
I de tidigare predikningarna har jag sagt er det som Sanningen själv frikostigt velat delge mig. Så har jag förklarat för er, hur själen för närvarande skyddas från frestelser och följaktligen från svårigheter. Samma profet talar mer kortfattat i en annan psalm om denna tvåfaldiga befrielse med orden: Av dig blir jag bortryckt från frestelser, med min Gud stormar jag murar (Ps 18:30 Vulg). Med en sådan färdledare kan man vandra här på jorden utan att möta hinder.

I detta avsnitt av psalmen nämns för det första en befrielse som ofta upprepas och för det andra en fullständig och säker befrielse. När det för det tredje tillfogas: Du skall se med egna ögon (Ps 91:8) tror jag att det här ryms ett löfte om stor lycksalighet. Tusen skall falla vid din sida, ja tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig. Du skall se med egna ögon. Jag ber dig, Herre, att så skall ske: att de faller, men inte jag; att de bävar av fasa, men inte jag; att de kommer på skam, men inte jag (jfr Jer 17:18).