Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 februari 2006

Qui Habitat, sjunde predikan över vers 7 (8)

Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig

Bröder, antag att man lät endast en av mörkrets många furstar (jfr Ef 6:12) störta fram mitt ibland er och visa sig i all sin grymhet och mörkerkropps ofantlighet. Vem skulle kunna uthärda honom utan att förlora förstånd och mod?
Ni vet att det för några dagar sedan hände, att nattliga vålnader tilläts att så till den grad förvirra en av våra bröder medan han sov och därefter i vaket tillstånd, att han dagen efter var vid knappt fullt förstånd och inte kunde lugna sig. Och själva skälvde ni, när ni hörde hans skräckslagna skrik. Vilken skam. Er tro tycktes vara insomnad, även om detta skedde medan ni sov. Men det inträffade med all sannolikhet för att varna oss. Låt oss därför med stor uppmärksamhet komma ihåg mot vem vi kämpar (jfr Ef 6:12) för att aldrig vare sig befinnas vara okunniga om fiendens svartsjuka eller otacksamma för Guds beskydd.
Fienden är våldsamt plågad av sin avund och i sin inbitna ondska hänger han sig särskilt dessa heliga dagar åt ett sådant raseri och visar därigenom att er andakt plågar honom svårt. Lika förbittrad av förtärande ursinne men med större frihet angriper han även de heliga när de lämnar jorden, utan att emellertid närma sig dem annat än från sidan. Det är honom inte längre tillåtet att med våld angripa dem framifrån eller krypande överraska dem bakifrån.