Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 mars 2006

Qui Habitat, sjunde predikan över vers 7 (16)

Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig

Bröder, om ni minns, så gäller det för vår del att skydda oss på båda sidor. Såsom en sköld skall hans sanning omgiva dig, står det i vår psalm (Ps 91:5). Och aposteln talar om rättfärdighetens vapen till anfall och försvar (2 Kor 6:7). Men lyssna även till rättfärdigheten själv, vars föreskrifter kanske har en annan formulering beträffande de båda sidorna. Ty dels finns följande befallning: Ta inte rätten i egna händer, låt Guds vrede ha sin gång (Rom 12:19) och dels följande föreskrift: Ge inte djävulen något tillfälle (Ef 4:27), och även: Stå emot djävulen, och han skall fly för er (Jak 4:7).
Hör ännu en gång, hur du skall skydda dig på båda sidor samtidigt: Bekymra er för det som är gott, inte bara inför Gud utan även inför människorna. Det är Guds vilja (1 Tim 4:3) att ni skall göra det goda, inte bara för att göra om intet den avund som de onda andarna inger er, utan även för att bringa okloka människors okunskap till tystnad (1 Pet 2:15).
Men kommer vi att alltid behöva detta skydd? Kommer vi att alltid vara utsatta för fientliga angrepp från båda håll? Nej, det kommer en dag då motståndarna inte längre angriper oss, och då de inte ens längre finns till. Tusen skall falla vid din sida, ja tio tusen vid din högra sida. Den mänskliga ondskan kommer inte längre att kunna företa sig någonting mot oss, och de tusentals demonerna kommer inte längre att skrämma oss mer än ett myller av maskar eller en myggsvärm. Vi kommer att betrakta dem så som Israels barn gjorde, när de efter att ha gått genom Röda havet såg sig omgivna av döda egyptier och hjulen på deras djupt nedkörda vagnar (2 Mos 14:25). Även vi kommer att i en större trygghet och lycka kunna lovsjunga Herren som lysande av ära störtade häst och man i havet (2 Mos 15:1). Amen.

2 Comments:

Blogger Symeon said...

"det skall dock inte *nalkas* dig"? *drabba* ska det väl ändå vara?

10:25 fm  
Blogger Bernhard av Clairvaux said...

Onekligen låter din formulering bättre, men Bernhard utgår från Vulgatans text: "cadent a latere tuo mille, et decem milia a dextris tuis; ad te non appropinquabit".
Tack för ditt påpekande och hör gärna av dig igen!

7:52 em  

Skicka en kommentar

<< Home