Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

03 mars 2006

Qui Habitat, sjunde predikan över vers 7 (15)

Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig

Du som inte bryr dig om din högra sida, utan anser att endast den vänstra är viktig, akta dig nu, så att du inte får din plats bland getterna på den vänstra sida som du har valt (Matt 25:33). Bröder, det är ett hårt ord (Ps 91:3) som med rätta får er att bäva. Men att vara på sin vakt är inte mindre nödvändigt än att bäva.

Utöver sin ovärderliga godhets alla gåvor till mig led min Herre Jesus för mig, när man stack en lans i hans högra sida (Joh 19:34), ty han ville ge mig att dricka endast från sin högra sida och bereda mig en tillflyktsort vid sin högra sida. Må jag likt duvan få bo i bergsklyftan (Höga V 2:14) i hålet på hans högra sida!

Men lägg märke till att han inte led av detta sår. Han ville inte att det skulle tillfogas honom förrän han hade gått in i dödens sömn. Så ger han dig en varning: Så länge jordelivet varar, skall du vaksamt ge akt på din högra sida. Ty man måste betrakta en själ som död, när den inte känner av de skador som den tillfogas på höger sida.

Man säger med rätta, att människan har sitt hjärta på vänster sida. Hennes begär är vänt och står alltid till jorden Detta var psalmisten inte okunnig om, när han klagande sade: Jag ligger nedtryckt i stoftet, behåll mig vid liv genom ditt ord (Ps 119:25). Men han som manar oss med orden: Låt oss upplyfta våra hjärtan, såväl som våra händer, till Gud (Klagov 3:41) vill inte att vi skall ligga på marken, tillintetgjorda av de mänskliga villkorens börda och vårt hjärtas tyngd. Han vill förmå oss att flytta upp vårt hjärta från vänster till höger.

Bröder, soldaterna i världen bär alltid skölden på vänster sida. Låt oss inte efterlikna dem, om vi inte vill bli tagna för människor som kämpar för världen och inte för Kristus. Ingen som kämpar för Gud låter sig upptas av världsliga angelägenheter (2 Tim 2:4), vilket innebär att man inte så mycket täcker den högra sidan utan den vänstra med skölden.