Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 februari 2006

Qui Habitat, sjunde predikan över vers 7 (12)

Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig

Därför är ni inte oförståndiga när ni vänder den vänstra sidan åt fiendens anfall för att med största omsorg skydda den högra. Denna taktik rekommenderades av Kristus och alla kristna bör följa hans råd att ta efter den kloka orm (jfr Matt 10:16) som är beredd att exponera hela sin kropp, om det är nödvändigt för att åtminstone skydda sitt huvud. Detta är den sanna filosofin och den visa människans råd: Mer än allt annat - vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv (Ords 4:23) och Nåd och barmhärtighet vederfares hans fromma, och hans utvalda nådefull besökelse (Vish 4:15). Om de övergående inte ägnar den vänstra sidan någon uppmärksamhet beror det på att de ägnar all omsorg åt att skydda den högra. Profeten, som talar om sig själv, vittnar om detta med följande ord: Jag har alltid haft Herren för mina ögon, han är på min högra sida, jag skall inte vackla (Ps 16:8).
Anser du inte att Gud skyddade Job och höll honom vid endast hans högra hand (Ps 73:23), medan fienden prövade honom så mycket han ville både när det gällde hans ägodelar och hans kropp? Han säger: hans liv må du skona (Job 2:6).
Må du alltid vara vid min högre sida, Jesus, du som är full av godhet! Må du alltid hålla min högra hand (Ps 73:23)! Jag är viss om (jfr 2 Tim 1:12) att ingenting ont kan skada mig, så länge ondskan inte behärskar mig . Min vänstra sida kan för en tid bli avklädd och slagen . Den kan bli överhopad med smälek, förtal och vanära. Jag blottar den gärna under förutsättning att du bevarar mig (jfr Ps 121:5) och är mitt beskydd i höger hand.