Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 februari 2006

Qui habitat, sjunde predikan över vers 7 (11)

Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig

Om man vill tillämpa detta på enskilda människor ligger vägen öppen för en andlig intelligens. Var och en behöver bara gå till sin egen erfarenhet. Fienden ägnar långt större möda och fulländad skicklighet åt att skada oss på den högra sidan än på den vänstra. I mindre utsträckning försöker han att ta ifrån oss det som tjänar kroppen än det som tjänar hjärtat. Man vet att mänskliga fiender är avundsjuka på båda delarna och försöker beröva oss både himmelskt och jordiskt gott, men mer av himmelens dagg än jordens avkastning (1 Mos 27:28).

Är det fel att vi har tolkat de två sidorna som den dubbla verklighet som människan består av? Det får ni själva avgöra. När det gäller att hänföra det andliga till den högra sidan och det materiella till den vänstra är jag åtminstone inte rädd att ni skall säga emot mig, eftersom ni alltid bemödar er om att inte blanda ihop er högra och vänstra sida. Den verkliga visheten bekräftar för övrigt detta, ty den placerar rikedom och ära till vänster och ett långt liv till höger (Ords 3:16).
Därför är det viktigt att känna till från vilken sida de många fienderna i sin envishet våldsammast anfaller er. Ty det handlar om att uppmärksamt försvara sig där behovet är som störst, där krigets tryck koncentreras, och där slaget står. På så sätt förbereds allt för er, de besegrades skamliga fångenskap och segrarnas ärofulla triumf.