Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 februari 2006

Qui Habitat, sjunde predikan över vers 7 (10)

Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig

J
ag har en känsla av att det kan vara nog sagt om sanningen för i dag. Men många av er väntar fortfarande på något mer. Och om jag inte tar fel, frågar sig de som är mest angelägna att förstå, vad det betyder att det till höger faller tio tusen, medan det till vänster faller endast tusen? När det här talas om sida anser jag att man måste uppfatta den som den vänstra sidan, eftersom den högra uttryckligen nämns. Det finns i sanning en viktig anledning till - ett mysterium - att många förutsägs falla till vänster, medan ännu fler faller till höger.

Kanske någon är så enfaldig och dum att han uppfattar siffrorna tusen och tio tusen som exakta tal och inte förstår att de betyder ett stort antal. Så uppfattar inte vi de heliga skrifterna, och det är inte heller det sätt på vilket Guds kyrka läser dem (jfr 1 Kor 11:16).

Det skall således falla tusen till vänster och tio tusen till höger, ty det är vanligt hos fienden att visa större ondska och koncentrera sina viktigaste krafter till höger och att anfalla på den högra sidan. Om man betraktar den stora kropp som kyrkan utgör (jfr Kol 1:8) kan man tydligt se att hennes andliga medlemmar angrips våldsammare än hennes köttsliga, ty så bör man enligt min uppfattning tolka hennes två sidor, den högra och den vänstra. Ondskan som alltid är fylld av högmod och avund går tillväga på följande sätt: den slår alltid våldsammare mot de mer fullkomliga, enligt skriftens ord: Detta är hans utvalda mat (Hab 1:16) Och ytterligare: Är floden än så våldsam, så ängslas han dock inte. Han är trygg, om än en Jordan bryter fram mot hans gap (Job 40:18).

Så går han tillväga, även om det sker på inrådan av Gud, ty Gud tillåter inte att de mindre fullkomliga frestas utöver deras förmåga. Med frestelsen ger han alltid en utväg (1 Kor 10:13), medan han för de mer fullkomliga förbereder segrar över fienden som inte bara är mer ärorika utan även talrikare.

De utvaldas hela kyrka skall krönas (jfr 2 Tim 2:5), ty på båda sidor har hon kämpat enligt reglerna. Med sina två horn har hon mäktigt skingrat sina fiender, så att man tydligt kan se att tusen har fallit på hennes sida och tio tusen på hennes högra sida. På samma sätt som folket sjöng: Saul har slagit sina tusen, men David sina tio tusen (1 Sam 21:11), när David en gång hade givit prov på stor tapperhet och innan Sauls fördömelse hade blivit känd i Israel.