Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 mars 2006

Qui Habitat, åttonde predikan över vers 8 (2)

Du skall se med egna ögon, du skall se de ogudaktigas lön


Det är tydligt att dessa få ord påminner oss om själens odödlighet samtidigt som de utgör grunden för tron på kroppens uppståndelse. Ty när de störtar ner i avgrunden kommer jag att se på, och jag kommer inte att sakna ögon för att kunna konstatera vad fienderna får som slutgiltig lön.
Men psalmen talar inte om ögon i allmänhet, utan säger: Du skall se med egna ögon - de ögon som för närvarande är matta och förtvinar av umbäranden (Ps 89:10), medan du väntar efter din Gud (Ps 69:4). Ja, mina bröder, ögonen kommer till korta under denna tid, då vi hoppas. Ty hur skall man kunna hoppas på det som man ser? Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp (Rom 8:24). Det är alltså med dessa ögon som du en gång skall se. Just de ögon som du nu inte vågar lyfta mot himlen (jfr Luk 18:13) och som nu ofta flödar av tårar och förstörs av upprepad botgöring . Tro inte att du skall få nya ögon, nej de dina skall bli återställda. Men varför framhålla ögat? Även om det är en liten kroppsdel, är det upphöjt och överlägset. Sanningens löfte har i djupet av vårt väsen placerat detta hopp, att inte ens ett hår på vårt huvud skall gå förlorat (Luk 21:18).