Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 mars 2006

Qui Habitat. åttonde predikan över vers 8 (8)

Du skall se med egna ögon, du skall se de ogudaktigas lön

Men detta är inte allt. De rättfärdigas absoluta trygghet består i att se syndarnas lön. Så skall de aldrig mer behöva frukta vare sig människors eller djävulens ondska, då de ser tusen falla vid sin sida och tio tusen på sin högra sida, och inte bara falla, utan falla i Gehenna. Men tror du inte att de kan komma att frukta och misstro ormen, som är det listigaste av alla djur (1 Mos 3:1), särskilt som de minns, hur kvinnan en gång förfördes i paradiset? Jo, om de inte nu såg denna orm med hela sitt följe utlämnas åt de hämndlystna flammorna och kunde konstatera att ett stort kaos skiljer dem från den (jfr Luk 16:26).