Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 mars 2006

Qui Habitat, åttonde predikan över vers 8 (9)

Du skall se med egna ögon, du skall se de ogudaktigas lön

Det finns en tredje fördel för dig när du betraktar syndarna, och det är att du i jämförelse med den grymhet som drabbar dem kan stråla av härlighetens stora ljus (jfr Syr 43:9). Om man ser motsatser bredvid varandra, ökar man på något vis deras egenskaper. När man ser vitt bredvid svart, förefaller det vita än ljusare och det svarta än mörkare. Lyssna till profetens säkra vittnesbörd om detta: När den rättfärdige ser hämnden, skall han glädjas! Och varför? - Han skall tvätta sina händer i den gudlöses blod (Ps 58:11). Han skall förvissa inte befläcka dem, utan tvätta dem. Så kommer syndaren att framstå som än mer blödande och han själv som vitare. Den ene mer befläckad, den andre mer lysande.