Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 juni 2006

Qui Habitat, sextonde predikan över vers 15 (4)

Han har ropat till mig, och jag skall höra honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och förhärliga honom

Mina barn, låt oss nu ropa till himlen, och vår Gud skall ha förbarmande med oss (jfr Mark 1:10). Låt oss ropa till himlen, ty under den finns bara möda och smärta, fåfänglighet och plåga för anden (Pred 1:13). Människans hjärta är falskt och ogenomträngligt för ögat (Jer 17:9), hennes hjärta är hemfallet åt ondska (1 Mos 8:21). Nej, det finns ingenting gott inom mig, d.v.s. i min köttsliga natur (Rom 7:18). Syndens lag som bor i den (Rom 7:20) strider mot Anden (Gal 5:17). Mitt hjärta har lämnat mig (Ps 40:13) och kroppen är död på grund av synden (Rom 8:10). Var dag har nog av sin egen ondska (jfr Matt 6.34) och världen ligger under den Ondes makt (1 Joh 5:19). Den nuvarande världen är fullständigt fördärvad (jfr Gal 1:4)! Vad ont kan inte de jordiska begärens krig göra själen (jfr 1 Pet 2:11)! Och dessutom finns furstarna i denna mörkrets värld, det ondas andar, luftens makter (Ef 2:2) och mitt i alltihop ormen som är listigare än alla andra djur (1 Mos 3:1).
Ja, det är allt som finns under solen (Pred 9:3), det är allt som man kan möta under himlen. Var finner du en tillflykt bland allt detta? Vilket stöd hoppas du på och vilken hjälp kan du finna?
Söker du inom dig själv? Du märker att ditt hjärta är torrt (jfr Ps 102:5) Du är hemfallen åt hjärtats glömska såsom en död (Ps 31:13). Söker du under dig? Den förgängliga kroppen tynger ned själen (Vish 9:15). Söker du runt omkring dig? Stofthyddan är en börda för den mångtänkande anden (Vish 9:15).
Sök därför ovan dig själv. Men var klok och gå högre än de våldsamma virvelvindarna. Ty dessa snattare vet mycket väl, att varje god och fullkomlig gåva bara kan komma ovan ifrån (Jak 1:17), och de blockerar vägen mellan himmel och jord. Passera därför. Gå förbi dessa onda väktare som outtröttligt bevakar och bemödar sig om att hindra alla att fly till Staden.
Om de slår dig och sårar dig, överge din mantel (jfr HögaV 5:7), liksom Josef en dag i Egypten lämnade sin i äktenskapsbryterskans hand (1Mos 39:12). Lämna även ditt linneskynke för att fly naken som den unge mannen i evangeliet (Mark 14:52). Skulle han, om vilken Herren sade till Satan: hans liv må du skona (Job 2:6), bara ha lämnat sin mantel i den ondes hand?
Upplyft ditt hjärta, ditt rop och din längtan. Upplyft ditt liv och din viljestyrka, så kommer allt du väntar på från ovan. Ropa till himlen (1 Mack 4:10) för att bli bönhörd och för att Fadern som är i himmelen (jfr Matt 6:9) må sända dig hjälp från templet och stödja dig från Sion (Ps 20:3).
Ja, må han redan nu sända dig sin hjälp i nöden (jfr Ps 60:13) och befria dig från den (jfr Ps 54:9). Må han förhärliga dig i uppståndelsen. Allt detta är mycket stort, men det är du, Herre, som har lovat det, och du är stor. Vi hoppas på ditt löfte och därför vågar vi säga: ”Om vi ropar med brinnande hjärta, måste du säkert hålla ditt löfte”. Amen.