Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 juni 2006

Qui Habitat, sextonde predikan över vers 15 (3)

Han har ropat till mig, och jag skall höra honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och förhärliga honom

Hur vet vi att han är med oss i lidandet? Utifrån vår erfarenhet av att lida nu. Ja, vem skulle kunna härda ut, hålla stånd och stå fast utan honom? Bröder, låt oss skatta oss lyckliga när vi utsätts för prövningar av olika slag (Jak 1:2), inte bara därför att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike (Apg 14:22), utan även därför att Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta (Ps 34:19). Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, har man sagt, ty du är med mig (Ps 23:4). Han är med oss alla dagar till tidens slut (Matt 28:20).
När kommer vi att vara med honom? Med säkerhet när vi skall föras bort bland molnen för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom (1 Thess 4:17). När kommer vi att framträda i härlighet tillsammans med honom? När Kristus som är vårt liv träder fram (Kol 3:4). Under tiden förblir detta fördolt så att nöden föregår befrielsen och befrielsen förhärligandet.
Lyssna till hur en befriad människa uttrycker sig: Min själ, vänd nu åter till din ro, ty Herren har gjort väl mot dig. Ja, du har räddat mitt liv från döden, mitt öga från tårar, min fot ifrån fall (Ps 116:7-8).
Jag skall rädda honom och förhärliga honom. Salig är den som under sin väntan får tröst och stöd av dig, stöd i tider av fara och nöd (Ps 9:10). Men hur mycket lyckligare är inte den som du redan har räddat och stött i allt elände. Ja, hur mycket lyckligare är inte den som blivit räddad från jägarnas snara (Ps 91:3), och som redan ryckts undan, för att ondskan inte skulle förvilla hans förstånd eller falskheten dåra hans själ (Vish 4:11). Men långt lyckligast av alla är den som du redan har tagit emot hos dig, som du mättar med det goda i ditt hus (Ps 65:5) och förvandlar till en avbild av din härlighet (Fil 3:21).