Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

06 juli 2006

Guerric d'Igny: Julpredikan, V

Ingenting kan med tyngd och auktoritet
så påbjuda tystnades ordning;
ingenting kan så spärra
onda tungor och pratsamma stormar,
som Guds tysta Ord bland människor.

"Jag har inget ord på mina läppar"
tycks syfta på det allsmäktiga Ordet,
så länge det var Maria underdånigt.
Vi säger dåraktigt:
Vi vinner ära genom vår tunga,
talet tillhör oss.

Vem är vår mästare?

Om det vore mig möjligt,
skulle jag ödmjukt vilja förbli stum,
iaktta tystnad
även om uppbyggliga ting,
för att uppmärksamt och lyhört
lyssna till
den gudomliga tystnadens
gåtfulla betoning och hemlighetsfulla vågor
och undervisas i tystnad
i Ordets skola,
lika lång tid,
som det gudomliga Ordet
iakttog tystnad i sin Moders skola.