Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

05 juli 2006

Mariapredikningar: De aquaeductu, 7

Låt oss av hela vårt hjärta
med all kärleks kraft och strävan
vörda jungfru Maria,
ty han, som har bjudit,
att allt blir oss givet genom Maria,
har velat så
till vår förmån.
I allt som sker
kommer hon oss, eländiga varelser, till hjälp:
hon lugnar vår rädsla,
ger nytt liv åt vår tro,
styrker vårt hopp,
fördriver vår misstro,
inger oss nytt mod.

Du var rädd att nalkas Fadern.
Hans röst fick dig att gömma dig i lövverket.
Han har givit dig Jesus som medlare.
Vad utverkar inte en sådan Son hos sin Fader?
Han blir bönhörd,
"därför att han böjde sig under Guds vilja",
ty "Fadern älskar Sonen".

Men du skälver inför Sonen?
Han är din broder, av samma kött som du.
Han prövades på alla sätt
och var som vi, men utan synd,
för att så bli barmhärtig.
Det är Maria som har givit dig honom som broder!

Du fruktar kanske hans gudomliga majestät,
eftersom han som människa förblir Gud?
Vill du ha en förespråkare inför honom?
Tag din tillflykt till Maria!
Hon är en ren och obefläckad människa.
Även hon blir bönhörd,
ty hon böjde sig under Guds vilja.
Sonen bönhör sin moder
och Fadern bönhör sin Son.

Det är syndarens stege,
som ger tillförsikt och hopp.
Ty kan Sonen säga nej till sin moder
eller få nej från sin Fader?
Sonen hör bön och blir själv bönhörd!

"Du har funnit nåd hos Gud",
säger ängeln till Maria.
Hon finner alltid nåd
och det är nåd vi behöver.

Denna kloka jungfru
sökte inte vishet likt Salomo,
ej heller rikedom, ära och makt,
utan nåd
och det är genom nåd
som vi har blivit räddade.