Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

06 juli 2006

Mellanrum

I Bernhards efterlämnade predikningar finns mycker mer om jungfru Maria, men det återkommer vi kanske till senare. På tur står nu två gäster varav den förste är Guerric d'Igny. Vi vet att han föddes i Tournai sannolikt mellan 1070 och 1080. Han hade hört talas om Bernhard genom en gemensam vän, Oger - abbot i klostret Mont-Saint-Eloi. Ca 1120 begav han sig till Clairvauax fast besluten att inte bli munk. Men det blev han och efter 15 år skickades han till Igny, där han var abbot nästan 20 år. Han har efterlämnat 54 predikningar.