Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 juli 2006

Om kärleken till Gud 1

Du vill alltså att jag skall tala om för dig, varför och hur vi skall älska Gud? Jag svarar: Gud själv är motivet till att älska honom, och denna kärlek är utan mått. Räcker detta svar? Ja, kanske för en vis människa. Men eftersom jag har skyldigheter även mot de okunniga (Rom 1:14), bör jag tillfredsställa även dem. Det bereder mig inga svårigheter att mer utförligt men inte mer djupgående behandla samma ämne för dessa.
Jag skulle således vilja säga att det finns två anledningar till att älska Gud för hans egen skull. För det första är ingenting mera rätt, och för det andra kan ingenting älskas med större vinning. Ty frågan, varför vi skall älska Gud, väcker två frågor, då man kan ifrågasätta huvudskälet till vår kärlek. Älskar vi honom för hans egen skull, eller ligger det i vårt eget intresse att älska honom? Jag besvarar dessa frågor med ett och samma svar, ty jag finner inget bättre motiv än följande: Motivet för att älska Gud är Gud själv.
Låt oss först tala om att älska Gud för hans egen skull.