Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 juli 2006

Aelred de Rievaulx: Jungfru Marias födelse, XX:2

Vi skall ära Maria,
ty hon är vår Mästares moder.
Ärar vi inte modern,
vanärar vi Sonen.

Skriften säger:
"Du skall visa aktning för din fader och din moder."

Men vad säger vi, mina bröder,
är hon vår moder?
Förvisso, hon är i sanning vår moder!
Det är hon,
som har givit oss dagen. Det är hon som när oss
och låter oss växa.
Genom henne är vi födda,
inte för världen,
men för Gud.

Vi hade alla fallit i fördärvet,
vi levde i mörkret,
ty vi hade förlorat vishetens ljus.
Vi var döda.
Men den heliga jungfrun, Maria,
långt saligare än Eva,
födde oss
genom att ge liv åt Kristus.

I stället för dödens förfall
har vi återfått livet;
i stället för förgänglighet
oförgänglighet;
i stället för mörker
ljus.

Hon är vår moder,
moder till vårt lv,
vår oförgänglighet
och vårt ljus.
Hon är oss mer än vår köttsliga moder,
ty genom henne har vi blivit födda till ett bättre liv.
Från henne kommer vår verkliga födelse,
vår helighet,
vår vishet,
vår rättfärdighet,
vår återlösning.
Därför firar vi med glädje hennes födelse.

Betrakta Maria,
henne kyskhet, kärlek och ödmjukhet.
Så följer du din Moder!

Vi skall ära Maria,
ty det är Herrens bud,
han som har sagt:
"Du skall visa aktning för din fader och din moder."