Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 juli 2006

Forts

Från den sköna vila,
som den första människan åtnjöt
i det jordiska paradiset,
har vi kastats ut på ett stort hav
med virvlar av frestelser
och vågor av bedrövelse.

Vi har kastats ut i natten,
i den natt
där skogens vilda djur strövar omkring.

I detta hav finns desssutom
oräkneliga kräldjur
och onda andar,
som alltid traktar efter att förleda oss.

I denna nöd,
omgivna av dessa fasor
behöver vi gå tillbaka dit upp,
varifrån vi har fallit ned.
I denna natt
måste vi stiga upp och lämna havet.
Men vi behöver ett ljus,
som lyser,
så att vi finner trappstegen.

Därför har det denna dag
gått upp en stjärna för oss,
den heliga Maria
- havets stjärna -
stjärnan över denna tidsålders hav.

Höj blicken och betrakta denna stjärna,
som i dag har gått upp över världen,
för att leda oss
och belysa vår väg,
så att vi når dit upp,
där vi möter Maria,
som efter vår omvändelse
visar sig för oss, tar oss under sitt beskydd,
upplyser oss
och ledsagar oss
på den mödosamma vägen.

Låt oss,
som har inlett vår omvändelse,
fullfölja den,
allt medan hon är vårt ljus
och ger oss sin undervisning.