Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

09 juli 2006

Guerric d Igny: Marie födelse, II

Det är som om hon sade:
"Även om jag kände honom kroppsligen,
känner jag honom inte längre så."
Ty hon brinner av en längtan
att forma sin enfödde son
i alla de barn hon tagit till sina.
De har alla blivit födda
genom sanningens ord,
men ändå föder hon dem varje dag
genom brinnande längtan
och kärlekens omsorg,
ända tills de får
den fulländade människans form
och den sons mogna ålder,
som hon en gång födde till världen.