Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 juli 2006

Aelred de Rievaulx: Marie Bebådelse, II:3

"Jungfrun skall bli havande
och föda en son."
Den som tror,
att en jungfru kan bli havande,
kan också tro,
att hon inte kan föda någon annan
än Guds Son.
Därför tillfogar profeten:
"Han skall heta Emmanuel - Gud är med oss."

Ja, sannerligen är Gud med oss!
Hittills var han över oss
och mot oss.
I dag är han med oss i vår mänskliga natur,
med oss i sin nåd,
med oss i vår svaghet,
med oss i sin välvilja,
med oss i vår nöd,
med oss i sin barmhärtighet,
i kärlek och ömhet,
tillgivenhet och medlidande.

O Emmanuel!
Gud är med oss,
ja, han är med oss ...!