Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 juli 2006

Forts

Vi skall lovprisa Maria,
ty Skriften säger:
"Prisa Herren i hans heliga".
Om vår upphöjde mästare
skall lovprisas i helgonen,
genom vilka han utför kraftgärningar och under,
hur mycket större anledning har vi då inte
att lovprisa honom i henne,
genom vilken han själv blivit till.
Hon är undret över alla under!

Om vi skall lovprisa dem,
som lever i kyskhet,
hur mycket mer skall vi då inte
lovprisa henne,
som utan förebild valde kyskheten
och samtidigt blev Guds Moder.

Om vi skall lovprisa dem,
genom vilka Gud uppväcker de döda,
hur mycket mer skall vi då inte
lovprisa henne,
vars helighet har befriat världen
från den eviga döden!

Låt oss därför lovprisa Maria
och med stor glädje fira hennes födelse,
för att hon må föra vår talan
inför Herren, vår Gud.

Men om vi lovprisar henne med ord,
får våra handlingar inte kränka henne.
Lovprisar vi henne,
skall vi göra det i sanning
och utan att hyckla.
Ty den låtsas,
som inte av all kraft försöker
att efterlikna henne,
som han lovprisar,
medan den i sanning lovprisar
Marias ödmjukhet,
som av all kraft
själv eftersträvar ödmjukhet.
Den som i sanning
lovprisar hennes kyskhet,
avskyr och stöter bort
all oren lidelse.
Den som i sanning
lovprisar hennes kärlek,
försöker att älska Gud och sin nästa
med odelat hjärta och all kraft.

Den som värdigt vill lovprisa Maria
och bli henne lik,
skall bemöda sig om tre ting:
goda tankar,
goda ord,
goda handlingar.