Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 juli 2006

Mellanrum

Nu följer några korta texter av Aelred de Rievaulx, som föddes i Hexham på gränsen mellan England och Skottland. 1134 inträdde han i klostret Rievaulx och valdes till abbot 1147. Klostret hade då inte mindre än 640 munkar. Bland hans många skrifter kan nämnas Kärlekens spegel som han skrev 1142-1143 på begäran av Bernhard.