Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 juli 2006

Forts

Allt som är gott för oss
har börjat denna dag,
då vi firar Marias födelse,
modern till honom,
som genom sin nåd
tar med oss på den väg,
som leder till en lysande höjd.
Vid början av denna uppstigning
står Jeus själv och jungfru Maria
för att alla skall beskyddas
av honom, som är barmhärtighet
och av henne, som är barmhärtighetens moder,
och ingen skall behöva förtvivla
eller tveka att bege sig ut på denna vandring.
Alla skall hos dem
kunna ha sitt hopp och sin lycka
för att med fast och oförtruten övertygelse vandra uppåt,
ty med ett sådant stöd kan ingen falla.

Låt oss höja blicken
och betrakta Kristus själv
och bedja honom,
att på hans moders förbön,
inge oss att vilja göra denna uppstigning,
bistå oss på vår vandring
och ta emot oss vid vår ankomst,
han som lever och råder
med fadern och den helige Ande
i all evighet.
Amen!