Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 juli 2006

Aelred de Rievaulx: Marie Bebådelse, 9:1

Hans namn
jagar demoner på flykt,
kväver laster,
bevarar dygder.
Hans namn
stärker de olyckliga,
upprättar de fallna,
hjälper de förtvivlade.

Hans namn
har bestämts av Fadern,
helgats av den Helige Ande,
givits åt Sonen,
och förebådats av ängeln.

Hans namn
gläder jungfrun,
frälsar världen,
förnyar himlen.

Må hans namn
genom den saliga jungfru Marias förbön
utverka förlåtelse för våra synder,
tillväxt av dygd och nåd,
evig belöning i himlen.

Må han lovprisas
i himlen och på jorden,
som förnyat både himel och jord,
han som lever och råder
i all evighet.
Amen!