Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

31 juli 2006

Om kärleken till Gud - forts

Gud bör älskas för sin egen skull

Gud är värd att älskas av oss, eftersom han offrade sig själv för oss, utan att vi hade förtjänat det (Gal 1:4). Ty skulle han ha kunnat ge oss någonting bättre än sig själv? Om vi därför söker ett skäl till, varför vi skall älska Gud, är följande det bästa: därför att han först har älskat oss (1 Joh 4:9). Han är således värd att bli älskad tillbaka, särskilt om vi betänker, vem han är som har älskat, vilka han har älskat och hur mycket han har älskat dem. Vem är han som har älskat? Är det inte han, om vilken varje ande (1 Joh 4:2) vittnar: Du är ju Herren, och du har inget behov av något som är mitt (Ps 16:2)? Vilken fulländad kärlek hos detta majestät, som inte bevakar sina egna intressen (1 Kor 13:4.5)! Och till vem vänder sig denna rena kärlek? Skriften säger: Vi var Guds fiender och blev försonade med honom (Rom 5:10). Gud älskade således sina fiender utan motprestation. Och hur mycket? Johannes säger: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son (Joh 3:16). Och Paulus säger: Han skonade inte sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla (Rom 8:32). Och Sonen säger om sig själv: Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner (Joh 15:13). Därför har den rättfärdige förtjänat att bli älskad av de orättfärdiga (Rom 12:6-7) och den Allsmäktige av de svaga. Kanske invänder någon: ”Detta har han gjort för människorna, men inte för änglarna.” Det är sant, eftersom det inte behövdes. Han som undsatte människan i hennes elände, bevarade änglarna från samma elände, och han som älskade människan och gjorde henne sådan, att hon inte förblev vad hon var, gav av samma kärlek åt änglarna att inte bli som människan.