Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 2

De människor, som är klara över detta, inser med samma klarhet, varför vi skall älska Gud, dvs. varför han förtjänar vår kärlek. Men detta blir fördolt för dem som inte tror, och det är det lätt för Gud att göra de otacksamma förvirrade över de otaliga nådegåvor som han ställer till människans förfogande och uppenbarar för henne.
Finns det någon annan än han som ger mat åt dem som äter, ljus åt dem som ser och luft åt dem som andas? Det vore löjligt att försöka räkna upp allt. Det räcker med att nämna några exempel på det mest oundgängliga, nämligen bröd, sol och luft. Inte det mest upphöjda, men det mest nödvändiga för kroppen.
Må människan på ett högre plan, dvs i sin själ, söka de högsta tingen, vilka är värdighet, kunskap och förmåga att göra det goda. Hennes värdighet kallar jag den fria vilja, varigenom det är henne givet att inte bara stå över alla andra levande varelser (1 Mos 1:26), utan även att råda över dem (1 Mos 9:2). Hennes kunskap är medvetenhet om denna värdighet, som är henne given. Och slutligen hennes förmåga att göra det goda, som får henne att med iver söka sin Skapare och att hålla fast vid honom, när hon väl har funnit honom.