Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 3

Dessa tre gåvor framträder alla under en dubbel aspekt. Människans värdighet visar sig nämligen inte bara genom att hon står över naturen, utan även genom hennes makt att råda över och inge jordens alla levande varelser fruktan. Även kunskapen är tvåfaldig, om vi erkänner att den och allt annat i oss är oss given. Samma sak gäller förmågan att göra det goda, om vi söker honom som är upphov till det som vi har, och om vi håller fast vid honom, när vi väl har funnit honom. Värdighet tjänar ingenting till utan kunskap, och den senare är t.o.m. skadlig utan förmågan att göra det goda, vilket följande resonemang skall visa oss. Vilken ära innebär det att äga någonting och vara okunnig om det? Det kan vara ärofullt att veta att du äger någonting och vara omedveten om att det är dig givet, men inte inför Gud. Till den som förhärligar sig själv, säger aposteln: Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? (1 Kor 4:7). Han säger inte bara: varför skryter du? utan tillägger: som om det inte var en gåva. Därigenom klandrar han inte den, som yvs över vad han har, utan den som inte inser att han har fått det av någon annan. Med rätta kallas detta högmod, eftersom det inte grundar sig på sanningen. Paulus skiljer mellan sann ära och högmod med orden: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren (1 Kor 1:31), dvs. i sanningen, ty Herren är sanningen.