Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 5

Härav följer att vi förutom värdighet och kunskap behöver förmåga att göra det goda. Det är genom den som vi söker och har honom, som är upphov till och fördelar allt och som bör förhärligas. Med andra ord, när människan vet vad hon skall göra men inte handlar därefter, förtjänar hon strängt straff (Luk 12:47). Varför? Eftersom åt vishet vänder han ryggen, han gör inte längre det goda (Ps 36:4), utan motsatsen, nämligen, han ligger på sin bädd och smider onda planer (Ps 36:5). Även om människan genom kunskapens gåva vet, att det som hon har inte kommer från henne själv, försöker hon att likt en ohederlig tjänare ta åt sig och tillskansa sig sin gode Mästares och Herres ära. Det är tydligt att värdighet utan kunskap är fullständigt värdelös, och att kunskap utan dygd leder till straff. Men en dygdig människa, vars kunskap inte är skadlig eller vars värdighet fruktlös, ropar till Gud och prisar honom frimodigt med följande ord: Ge inte äran åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt dig (Ps 115:9). Dvs. vi gör inte anspråk på någonting av vår kunskap och värdighet, utan tillskriver ditt namn allt, du som är alltings upphov.