Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

06 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 7

Däremot vet de troende hur mycket de behöver Jesus, den korsfäste Jesus (1 Kor 2:2). De är förundrade över och omfattar den kärlek i honom som är väldigare än all kunskap (Ef 3:19), och känner sig förlägna över att inte åtminstone med det lilla de har kunna återgälda en så stor kärlek och hans förnedring. Det är lättare att älska för dem som upplever sig mer älskade: Den som får litet, visar liten kärlek (Luk 7:47). Juden och hedningen blir inte så djupt påverkade av kärleken som kyrkan, som utropar: Jag är sjuk av kärlek och ytterligare: Vederkvick mig med druvkakor, styrk mig med äpplen. Jag går under av kärlek (Höga V 2:5).