Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 oktober 2006

Predikan till Alla helgons dag II:5

Må ingen av er tro att helgonens vila och glädje är liten eller begränsad. Nej, de är befriade från all bedrövelse och tänker tillbaka på sina år med själsligt behag (jfr Jes 38:15). De gläder sig åt de dagar de blev förödmjukade och led olycka (Ps 90:15). De bettraktar med glad förundran de faror de undsluppit, den möda de utstått och de segrar de vunnit. Tack vare allt detta väntar de trosvisst på att deras saliga hopp skall infrias och vår store Gud och Frälsare skall träda fram i sin härlighet (Tit 2:13), som skall uppväcka och nyskapa deras kroppar, så att de blir lika den kropp han har i sin härlighet (Fil 3:21).