Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 oktober 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten VI:1

Om Jakobs ord: Herren är på denna plats (1 Mos 28:16)

Invigningen av vårt hus är en familjehögtid, men inte bara det, ty vi firar även vår egen invigning. Ja, det är vår bestänkning, välsignelse och invigning som firades genom de saliga biskoparnas händer som vi denna årsdag minns genom lovprisning. Är det stenar som Gud bekymrar sig för (jfr 1 Kor 9:9)? Nej, inte väggarna men de människor som säger: Han sörjer för oss (1 Pet 5:7).
Jakob var bara en människa, men medan han sov såg han änglar gå upp och ner (1 Mos 28:129).Och inte bara det, han intygar även att änglarnas Herre var där: Sannerligen, sade han, Herren är på denna plats, och jag visste det inte (1 Mos 28:16). Han blev förvånad över denna nåd och bävade inför denna stora ynnest.
Hur mycket större bävan inger inte denna plats (jfr 1 Mos 28:17), där Herren är närvarande på ett mer påtagligt sätt och med än större säkerhet, och där inte bara två eller tre kommer samman (Matt 18:20), utan där vi är många som församlas i hans namn och framhärdar! Må ingen sväva i okunnighet om detta, må ingen av er vara okunnig om det! Vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss (1 Kor 2:12). Ja, denna plats inger bävan och är värd all vördnad, eftersom troende människor bor här, heliga änglar besöker den och Gud själv värdes närvara.