Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 oktober 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten V:10

Bröder, i denna rikliga måltid som ger oss kraft på nytt får vi bevis på att vi är den storsinta familjefaderns hus. Genom helgelsen får vi bevis på att vi är Guds tempel, genom gemenskapen i klosterlivet besannas att vi är den store konungens stad och genom kärleken att vi är den odödlige brudgummens brud.
Nu finns det enligt min uppfattning ingenting som avskräcker mig att säga, att detta är vår fest. Och var inte förvånade över att den firas på jorden. Den firas även i himlen. Och som sanningen själv säger - och det kan inte vara annat än sant - gläder sig änglarna i himlen över en enda syndare som omvänder sig (Luk 15:7,10). Därför kan man inte betvivla att denna glädje blir större, när så många syndare gör bot.
Vill du höra mer? Det finns även en fröjd i Herren, och den är vår starkhet (Neh 8:10). Låt oss därför förenas med Guds änglars och Guds egen glädje och fira denna fest i tacksägelse, ty ju mer den är vår husfest, desto större bör vår andakt vara.