Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 oktober 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten VI:3

Herren är verkligen på denna plats, men under förutsättning att vi tjänar honom i ande och sanning (Joh 4:24). Ty Herren var verkligen inte hos dem till vilka han sade: Varför säger ni 'Herre, herre' när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger? (Luk 6:24).
Skriften intygar att den förste Adam placerades i paradiset för att bruka och vårda det (1 Mos 2:15) På samma sätt är den andre Adam (1 Kor 15:47) i de heligas församling (Ps 89:6), de trognas församling (Ps 150:1), i lustgården (1 Mos 2:8). Ja, han njuter av att umgås med människors barn (Ords 8:31) och han är själv på denna plats för att bruka och vårda den. Ty om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves (Ps 127:1). Samma sak: Om inte Herren bevarar staden är väktarens vaka förgäves (Ps 127:1).
Patriarkens vision uppenbarar att änglarna som befinner sig här går upp och ner (1 Mos 28:12). De går upp för att se Faderns ansikte (Matt 18:10) och de går ner för att sörja för oss (Heb 1:4).
Och vad innebär detta för oss? Hur skall vi förhålla oss här och med vilken andakt skall vi vara på denna plats, eftersom Gud här verkar och vårdar, och änglarna går upp och ner? Det är lämpligt att vi är här för att göra bot och vänta . Med andra ord glömma det som ligger bakom, d.v.s. inte fästa avseende vid det, ta avstånd ifrån det, omvärdera våra själars bittra år (Jes 28:15 Vulg) och rikta vår tanke och längtan mot det som ligger framför (Fil 3:13). Därför vi har vi kommit hit, och därför är vår plats är här. Det som krävs av oss är att vi gör bot för de synder som vi har begått och väntar på den kommande belöningen.

slut