Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 oktober 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten V:9

Är inte denna helighet nog? Nej, fred är också nödvändigt, vilket aposteln intygar med orden: Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren (Heb 12:14). Det är freden som gör att bröder kan bo tillsammans i enhet (Ps 133:1), ty den skapar för vår sanne och fridsamme konung (1 Krön 22:9) den nya stad som heter Jerusalem (Upp 3:12), d.v.s. "en vision av fred". Utan fredsfördrag, lag som respekteras, ordning och ledning, är en stor församling utan huvud en folkmassa och inte ett folk. Den är inte en stad, utan ett kaos (jfr 1 Mos 11:9). Den är en bild av Babylon och inte av Jerusalem.
Men hur kommer det sig att en så stor konung förvandlar sig till brudgum och att staden blir upphöjd till brud (Upp 21:2)? Det kan bara den för vilken ingenting är omöjligt, d.v.s. en kärlek som är stark som döden (Höga v 8:6). Men hur kommer det sig att han inte enkelt och lätt upphöjer denna brud, då det var han som nedsänkte brudgummen?
Rådfråga under inga omständigheter den första bedömningen av dig själv, som vi tidigare har talat om. Här verkar trons storsinthet med största styrka. Herren säger själv: Jag skall äkta dig för evigt, jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande (Hos 2:19). Vägra att betrakta dig som brud, om inte han i sin egenskap av brudgum har gjort detta, d.v.s. om han inte har älskat som en brudgum och därigenom visat en brudgums åtrå.