Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 oktober 2006

Predikan till Alla helgons dag II:7

Beträffande minnet av de dygder de bevisat, finner du ordagrant deras ord i psalm 124, som jag tidigare hänvisade till. De betraktar och tänker med gränslös förundran tillbaka på vilka fällor och hur många faror de blivit befriade ifrån, tack vare Guds hjälp. De jublar i Herren och ropar: Om inte Herren stått på vår sida – så skall Israel säga – om inte Herren stått på vår sida, när människor anföll oss, då hade de slukat oss levande i sin brinnande vrede mot oss, då hade vatten ryckt bort oss, en ström hade sköljt över oss, då hade det brusande vattnet sköljt över oss (Ps 124:1-5). Och de tillfogar: Lovad vare Herren, han lät oss inte bli ett rov för deras käftar (Ps 124:6).
De ord som aposteln skrev strax innan han skulle bryta upp (2 Tim 4:6), och som förutsäger den vila som han nu åtnjuter, passar mycket bättre in på honom nu. Ty han kan tryggt säga: Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen (2 Tim 4:7-8).
Bröder, sådan är helgonens situation. Så äter de och så sover de. Den helige Ande har velat att de ord som jag har citerat skulle skrivas ner och andra liknande ord, för att vi skall veta något om, hur de nu har det.
Beträffande minnet av de dygder de bevisat, finner du ordagrant deras ord i psalm 124, som jag tidigare hänvisade till. De betraktar och tänker med gränslös förundran tillbaka på vilka fällor och hur många faror de blivit befriade ifrån, tack vare Guds hjälp. De jublar i Herren och ropar: Om inte Herren stått på vår sida – så skall Israel säga – om inte Herren stått på vår sida, när människor anföll oss, då hade de slukat oss levande i sin brinnande vrede mot oss, då hade vatten ryckt bort oss, en ström hade sköljt över oss, då hade det brusande vattnet sköljt över oss (Ps 124:1-5). Och de tillfogar: Lovad vare Herren, han lät oss inte bli ett rov för deras käftar (Ps 124:6).
De ord som aposteln skrev strax innan han skulle bryta upp (2 Tim 4:6), och som förutsäger den vila som han nu åtnjuter, passar mycket bättre in p honom nu. Ty han kan tryggt säga: Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen (2 Tim 4:7-8).
Bröder, sådan är helgonens situation. Så äter de och så sover de. Den helige Ande har velat att de ord som jag har citerat och andra liknande ord skulle skrivas ner, för att vi skall veta något om, hur de nu har det.