Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 oktober 2006

Predikan till Alla helgons dag III:2

Varifrån får du denna ära, du avskyvärda och motbjudande kropp? De heliga själarna i vilka Gud inpräntat sin egen bild (1Mos 1:26) och som han har förlossat genom sitt eget blod (1 Pet 1:18) längtar efter dig och väntar på dig. Utan dig är deras glädje, härlighet och salighet inte fullständig. De har inom sig en längtan som är så stark, att deras kärlek ännu inte fritt kan nå ända fram till Gud. Den är liksom bromsad och får en skrynkla i den mån deras själar dras nedåt genom att längta efter dig.
Därför säger Johannes, som har uppenbarat för oss så mycket av det tillstånd där själarna vilar i sallighet, att de fläckfria träder fram inför Guds tron (Upp 14:5). Fläckfria ja, men ännu inte utan skrynkla fram till den dag då Kristus låter kyrkan träda fram till sig, utan fläck eller skrynkla (Ef 5:27).
I dem som ännu kämpar är kyrkan inte fläckfri, ty ingen är fri från orenhet, inte ens barnet som bar varit ett år på jorden (jfr Job 14:4 äldre vers). Enligt Job är livet en kamp (Job 7:1).
Men i dem som sover under Herrens altare (Upp6:9) är kyrkan fläckfri, vilket du kan läsa i en psalm: Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt (Ps 15.1-2). Den som är fläckfri får således vila på Guds berg. Och de som är utan skrynkla blir upphöjda ovan detta berg. Vill du veta, när de saliga själarna blir befriade från sina skrynklor? När himlen späns ut (Ps 104:2) som ett tält, som är så stramt att man inte kan finna den minsta rynka. Detta kommer att ske, när de följer lammet vart det än går (Upp 14.4). Ja, själarna måste verkligen spänna sig och breda ut sig, om de vill följa lammet vart det än går(Upp 14:4). Och vart går det? Det sträcker sig i full kraft från världens enda ända till den andra och styr allting väl (Vis 8:1).