Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 februari 2007

Fastepredikan I:4

Men vad påbjuder han i evangeliet oss som lever i dag? Han säger: När du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte (Matt 6:17). Vilken enastående förmån! Herrens Ande är över honom, såsom den smörjelse han fått, och när han frambär ett glädjebud till de fattiga (Luk 4:18) säger han: smörj in ditt huvud.
Fadern har behag till Sonen och när hans röst ljuder i himlen, stiger Anden ner som en duva (Matt 3:16 f). Bröder, tror ni att det saknades chrisma vid Kristi dop? Vem kan betvivla att han blev smord, när Anden vilade över honom? Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag (Matt 3.17. Sådan är doften från denna andliga smörjelse (Höga v 1:3). Fadern har smort sin Son mer än alla hans likar. Han behagade honom mer än alla andra och på ett speciellt sätt (Ps 45:8). Fadern älskar Sonen (Joh 5:20) med en gudomlig kärlek som ingen människa har erfarenhet av.
Jag upprepar: Han smorde honom mer än alla hans likar. Han samlade godhetens, tålamodets och mildhetens alla nådegåvor över honom (jfr Kol 3:12) och fyllde hans hjärta med nåd och barmhärtighet (Ps 103:4). När han väl var smord utsände han honom ända till oss och visade honom, fylld av nåd och sanning, för oss (jfr Joh 1:14).
Så smordes vårt Huvud av Fadern och han ber att även vi skall göra det: När du fastar, smörj in ditt huvud. Ber en outsinlig källa en liten bäck om vatten? Ja, utan tvekan, den till och med begär det, ty floderna återvänder till sin källa och upphör inte att strömma (Syr 1:7 vulg.).