Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 februari 2007

Julaftonspredikan VI:7

Han föds således, men var? I Betlehem i Judeen. Men vi skall inte stanna upp vid Betlehem bara i förbigående. Låt oss gå till Betlehem (Luk 2:15), säger herdarna. De säger inte: och lite längre. Men varför, med tanke på att det är en liten och fattig ort? Den mest obetydliga i Judeen. Detta passade förträffligt för Honom som var rik, men som gjorde sig fattig (2 Kor 8:9) för oss, och som var stor och högt prisad Herre (Ps 48:2 f), men som föddes som litet barn för oss (Jes 9:6). Han sade: Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket (Matt 5:3) och ytterligare: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket (Matt 18:3).
Därför valde han också ett stall och en krubba, med andra ord en ladugård, med andra ord en boning av lera (Job 4:19). Så skall du veta att han är den som lyfter den fattige ur dyn (Ps 113:7) och som räddar både människor och djur (Ps 36:7).