Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 februari 2007

Mellanrum: bloggade texter - översikt

Predikningar:
Advent:
26.11.05 – 23.12.05
Julafton
: 24.12.06 – 20.02.07
Juldagen: 24.12.05 – 19.01.06
Fastepredikningar I - VI: start 21.02.07
Qui Habitat (Psalm 89): 19.01.06 – 15.06.06
Alla helgons dag I: 15.11.05 – 25.11.05, II-V: 21.10.06 – 24.11.06
Kyrkoinvigningsfesten
: 14.09.06 – 20.10.06

Skrifter:
En bok om kärleken till Gud: 29.04.06 - 13.09.06
Till jungfrumoder Marias pris och ära (Missus est) I och II: 25.11.06 - 24.12.06, (III och IV under förberedelse)