Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 februari 2007

Julaftonspredikan VI:9

Se efter om de inte även representerar de tre vise männen (Matt 2:1 f) som kom från öst och väst för att ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob (Matt 8:11). Det verkar tillkomma Efraim - namnet betyder frukt (jfr 1 Mos 41:52) - att frambära rökelse (2 Mos 40:27), ty att värdigt frambära ljuvligt doftande rökelse tillkommer dem som Gud bestämmer till att bära frukt (Joh 15:16), dvs kyrkans prälater (praelati).
Benjamin som betyder ”rättens son” bär fram guld, dvs denna väldens ting (1 Joh 3:17) för att de troende till höger om domaren skall kunna höra honom säga: Jag var hungrig och ni gav mig att äta (Matt 25:35).
Manasse, som ville vara den för vilken Gud uppenbarade sig, bär fram askesens myrra, vilket jag tror särskilt förknippas med oss som lever ett monastiskt liv. Detta blir sagt för att vi inte skall identifiera oss med den del av Manasses stam som stannade kvar på andra sidan av Jordan. Vi måste glömma det som ligger bakom oss för att målmedvetet sträcka oss mot det som ligger framför oss (Fil 3:13).