Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 februari 2007

Fastepredikan I:5

Lägg märke till att han inte sade: ”Var inte dystra som hycklarna”, utan se inte dystra ut, det vill säga: låsas inte. Det är så man ofta säger till någon som ger sken av att vara nedstämd eller försöker att göra sig märkvärdig. Man säger: den som helgonförklarar dig, lurar dig, och liknande uttryck som anspelar på hyckleri och inte sannfärdighet.
När du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte (Matt 6:17). De har en förkrossad uppsyn, men du skall tvätta dig. Ansiktet avspeglar själva livet. En tjänare som är Kristus trogen tvättar det för att inte förarga den som ser det. Hycklaren anlägger en förkrossad uppsyn genom besynnerliga egendomligheter. Han smörjer inte sitt huvud, ty hans hjärta är fjärran från Kristus och han finner behag i människors fåfängliga favörer. Smörjelsen förbehåller han snarare sig själv genom att bestänka sig med självgodhetens parfym.
Eftersom hycklaren uppenbarligen inte har Kristus som sitt huvud, är det inte hans huvud han smörjer. Han tycker inte om sitt samvetes vittnesbörd (Rom 2.15) utan vill smekas av smicker. De oförståndiga jungfrurna säger: Ge oss av er olja (Matt 25:8). Varför? Därför att de inte har någon olja i sina lampor, men de förståndiga jungfrurna har inte någon olja av det slaget (dvs smicker). Hur skulle de kunna göra mot andra det som de inte vill att man skall göra mot dem(jfr Matt 7:12)? Lyssna i stället till profeten för vilken Gud uppenbarat vishetens mest förborgade hemligheter: De gudlösa får inte gjuta olja på mitt huvud (Ps 141:5). Det är just den olja som hycklarna köper, enligt Herrens ord: De vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön (Matt 6:16).
Du ser hur han med få ord anger hycklarna och deras egenheter genom att förebrå dem deras fåfänga. Men lägg även märke till hur få ord han behöver för att få oss att göra sådant som är gott inför Gud och människor: smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte – med andra ord: uppträd oklanderligt till det yttre. Bemöda dig om att vinna gudomlig nåd och inte att söka din egen ära i människors ögon, utan din Skapares.