Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 februari 2007

Fastepredikan I:6

Man skulle emellertid kunna tolka detta ord på ett annat sätt, så att ett tvättat ansikte betyder ett rent samvete och ett smort huvud en hängiven ande. Om du håller med om denna tolkning, riktar sig de båda verben tvätta och smörja mot en dubbel last hos dem som brukar fasta. En fastar av fåfänga och får sig sagt: tvätta ditt ansikte. En annan är otålig och bitter och behöver smörja sitt huvud. Huvudet betecknar här den insidiga människan som fastar och blir smord och finner en andlig glädje i att fasta.
Du tycker kanske att du hör något nytt, när jag säger att huvudet blir smort genom fasta? Jag går längre än så och hävdar det göds. Har du aldrig läst Skriftens ord: han håller dem vid liv i hungertid (Ps 33:19)? Så innebär kroppens fasta smörjelse för huvudet och kroppslig hunger näring för hjärtat. Varför kallar jag inte det smörjelse som läker sår och lugnar upprörda sinnen? Hycklaren köper genom sin fasta syndarens olja (jfr Ps 141:5). Jag säljer däremot inte min fasta, ty den är för mig den olja med vilken jag smörjer mig. Evangeliet säger: smörj ditt huvud för att förhindra att klagan och otålighet tar sig in i dig. Och inte bara det, var stolt över dina lidanden (Rom 5:3). Var stolt, men utan fåfängliga tankar och håll ditt ansikte rent från syndarens olja.