Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 mars 2007

Fastepredikan II:3

Pröva uppmärksamt vad du älskar och vad du fruktar, vad som gör dig glad och vad som gör dig ledsen, och under ordensdräkten finner du en världslig ande och bakom din skenbara omvändelse ett förvänt hjärta. Hjärtat uttrycker sig nämligen genom fyra affektiva reaktioner (kärlek, fruktan, glädje, sorg – övers. anm.) och jag tror att det är utifrån dem som man skall förstå det ord som manar dig till omvändelse av hela hjärtat till Herren.
Omvänd din kärlek så att du endast älskar Gud, och för hans egen skull. Omvänd även din fruktan till honom, ty den är förvänd om du är rädd någonting annat än honom eller för hans skull. Omvänd likaså din glädje och sorg till honom, vilket sker när du endast sörjer och gläder dig i honom.
Finns det något som är mer fördärvligt än att göra det onda med glädje och jubla över sådant som är förvänt (jfr Ords 2:14)? För övrigt leder världens sätt att sörja till död (2 Kor 7:10). Om däremot din egen eller din nästas synd gör dig bedrövad, gör du rätt och denna sorg leder till frälsning. Om du gläder dig över Guds nådegåvor, är det en helig och trygg glädje i den helige Ande (jfr Rom 14:17). Det är även din plikt att i Kristi kärlek glädja dig med bröderna i deras medgång och att söja med dem i deras motgång enligt Skriftens ord: Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter (Rom 12:15).